LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT TẠI SỐ 10 DÃY B10 TẬP THỂ GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI, NGÕ 199 TRẦN QUỐC HOÀN (CỔNG SAU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI). ĐT: 0386.79.78.79

 • LỊCH HỌC LỚP 9:
 • Toán 9 Đại số và Số học thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 17h50 đến 19h50, vừa khai giảng.
 • Toán 9 Hình học thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 6 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Vật lý 9 Điện và Quang thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 15h55 đến 17h55, vừa khai giảng.
 • Vật lý 9 Cơ học và Nhiệt học thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Hóa học 9 Vô cơ thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h, vừa khai giảng.
 • Hóa học 9 Hữu cơ thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Văn 9 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 7h50 đến 9h50, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 9 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 10h đến 12h, vừa khai giảng.
 • LỊCH HỌC LỚP 8:
 • Toán 8 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 15h55 đến 17h55, vừa khai giảng.
 • Vật lý 8 Cơ học và Nhiệt học thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Hóa học 8 Vô cơ thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h, vừa khai giảng.
 • Hóa học 8 Hữu cơ thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Văn 8 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 7h50 đến 9h50, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 8 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 10h đến 12h, vừa khai giảng.
 • LỊCH HỌC LỚP 7:
 • Tổ hợp môn Toán và Vật lý 7 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào tối thứ 5 hàng tuần từ 17h50 đến 19h50, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 7 thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 10h đến 12h, vừa khai giảng.
 • LỊCH HỌC LỚP 12:
 • Toán 12 Đại số và Giải tích học vào tối thứ 6 hàng tuần từ 18h đến 20h, vừa khai giảng.
 • Toán 12 Hình học vào tối chủ nhật hàng tuần từ 17h50 đến 19h50, vừa khai giảng.
 • Vật lý 12 học vào học vào tối thứ 3 hàng tuần từ 17h50 đến 19h50, vừa khai giảng.
 • Hóa học 12 Vô cơ học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h50 đến 15h50, vừa khai giảng.
 • Hóa học 12 Hữu cơ học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Văn 12 học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 10h đến 12h, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 12 học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 7h50 đến 9h50, vừa khai giảng.
 • LỊCH HỌC LỚP 11:
 • Toán 11 Đại số và Giải tích học vào tối thứ 3 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Toán 11 Hình học vào tối chủ nhật hàng tuần từ 18h đến 20h, vừa khai giảng.
 • Vật lý 11 học vào tối thứ 5 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Hóa học 11 Vô cơ học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h50 đến 15h50, vừa khai giảng.
 • Hóa học 11 Hữu cơ học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Văn 11 học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 10h đến 12h, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 11 học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 7h50 đến 9h50, vừa khai giảng.
 • LỊCH HỌC LỚP 10:
 • Tổ hợp Toán và Vật lý 10 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h50 đến 15h50, vừa khai giảng.
 • Hóa học 10 Vô cơ học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h, vừa khai giảng.
 • Hóa học 10 Hữu cơ học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30, vừa khai giảng.
 • Tiếng Anh 10 học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 7h50 đến 9h50, vừa khai giảng.
 • Quý phụ huynh và các em học sinh đến trung tâm làm thủ tục nhập học theo đúng lịch khai giảng các lớp luyện thi mới nhất tại Số 10 Dãy B10 Tập thể Đại Học Sư Phạm Hà Nội, ngõ 199 đường Trần Quốc Hoàn (Cổng sau trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội). Học phí đóng theo tháng dương lịch là 180.000 đồng/1 buổi 2 tiếng và 135.000 đồng/1 buổi 1,5 tiếng. Học thử thì đóng theo buổi vẫn với mức học phí như trên. Điện thoại tư vấn: 0386.79.78.79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *