LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2022: HỌC TẠI SỐ 14 DÃY B8 TẬP THỂ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, NGÕ 199 TRẦN QUỐC HOÀN (199/5, ngõ 199 ngách 5, CỔNG PHỤ ĐHSP). ĐT/ZALO: Thầy Sơn 0386.79.78.79-Thầy Thành 0912425214; GIỜ LÀM VIỆC: CHIỀU:14H30-17H30;TỐI:18H-21H; học sinh đến học theo lịch không cần đăng kí trước, có thể nộp học phí theo buổi là 180.000/1 buổi.

VUI LÒNG CLICK VÀO LỊCH KHAI GIẢNG ĐỂ XEM LỊCH HỌC MỚI NHẤT:

  LỊCH HỌC LỚP 9 (SINH NĂM 2008)

MÔN TOÁN LỚP 9 THI VÀO 10 CHUYÊN CHỈ CẦN HỌC 1 BUỔI TRONG 1 TUẦN:

Toán 9 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.

LÝ LỚP 9 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :

Vật lý 9 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.

Vật lý 9 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.

HÓA 9 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:

Hóa học 9 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.

Hóa học 9 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 6 hàng tuần.

MÔN VĂN LỚP 9 VÀ TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC SINH CHỈ CẦN HỌC 1 BUỔI VĂN VÀ 1 BUỔI TIẾNG ANH TRONG 1 TUẦN THEO LỊCH DƯỚI ĐÂY:

Văn 9: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần hoặc: Tối thứ 7 hàng tuần.

Tiếng Anh 9: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần hoặc: Tối thứ 3 hàng tuần hoặc: Tối thứ 6 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 8: (SINH NĂM 2009)

Toán 8: thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Văn 8: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần hoặc: Tối thứ 7 hàng tuần.

Tiếng Anh 8: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần hoặc: Tối thứ 3 hàng tuần hoặc: Tối thứ 6 hàng tuần.

LÝ LỚP 8 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :

Vật lý 8 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.

Vật lý 8 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.

HÓA 8 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:

Hóa 8 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.

Hóa 8 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối THỨ 6 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 7:  (SINH NĂM 2010)

Toán 7 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.

LÝ LỚP7 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :

Vật lý 7 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.

Vật lý 7 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.

HÓA 7 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:

Hóa 7 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.

Hóa 7 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối THỨ 6 hàng tuần.

Văn 7: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần hoặc: Tối thứ 7 hàng tuần.

Tiếng Anh 7: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần hoặc: Tối thứ 3 hàng tuần hoặc: Tối thứ 6 hàng tuần.

  LỊCH HỌC LỚP 6:  (SINH NĂM 2011)

Toán 6 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.

LÝ LỚP 6 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :

Vật lý 6 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.

Vật lý 6 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.

HÓA 6 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:

Hóa 6 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.

Hóa 6 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối THỨ 6 hàng tuần.

Văn 6: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần hoặc: Tối thứ 7 hàng tuần.

Tiếng Anh 6: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần hoặc: Tối thứ 3 hàng tuần hoặc: Tối thứ 6 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 5: (SINH NĂM 2012)

Toán 5 học vào tối chủ nhật hàng tuần.

Tiếng Việt 5 học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Anh 5 học vào tối thứ 4 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 4: (SINH NĂM 2013)

Toán 4 học vào tối chủ nhật hàng tuần.

Tiếng Việt 4 học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Anh 4 học vào tối thứ 4 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 3: (SINH NĂM 2014)

Toán 3 học vào tối chủ nhật hàng tuần.

Tiếng Việt 3 học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Anh 3 học vào tối thứ 4 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 2: (SINH NĂM 2015)

Toán 2 học vào tối chủ nhật hàng tuần.

Tiếng Việt 2 học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Anh 2 học vào tối thứ 4 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 1: (SINH NĂM 2016)

Toán 1 học vào tối chủ nhật hàng tuần.

Tiếng Việt 1 học vào tối thứ 2 hàng tuần.

Anh 1 học vào tối thứ 4 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 12: (SINH NĂM 2005)

Toán 12 học vào chiều chủ nhật hàng tuần hoặc chiều thứ 5 hàng tuần.

Vật lý 12 học vào học vào chiều thứ 6 hàng tuần hoặc chiều thứ 2 hàng tuần.

Hóa 12 học vào chiều thứ 4 hàng tuần hoặc chiều thứ 7 hàng tuần.

ANH 12 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 5 hàng tuần hoặc Chiều thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Chiều chủ nhật hàng tuần.

VĂN 12 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 3 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 7 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 2 hàng tuần.

SỬ 12 học vào tối thứ 7 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 11:  (SINH NĂM 2006)

Toán 11 học vào chiều chủ nhật hàng tuần hoặc chiều thư 5 hàng tuần.

Vật lý 11 học vào chiều thứ 6 hàng tuần hoặc chiều thứ 2 hàng tuần.

Hóa 11 học vào chiều thứ 4 hàng tuần hoặc chiều thứ 7 hàng tuần.

ANH 11 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 5 hàng tuần hoặc Chiều thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Chiều chủ nhật hàng tuần.

VĂN 11 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 3 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 7 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 2 hàng tuần.

SỬ 11 học vào tối thứ 7 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 10: (SINH NĂM 2007)

Toán 10 học vào chiều chủ nhật hàng tuần hoặc chiều thứ 5 hàng tuần.

Vật lý 10 học vào chiều thứ 6 hàng tuần hoặc chiều thứ 2 hàng tuần.

Hóa học 10 học vào chiều thứ 4 hàng tuần hoặc chiều thứ 7 hàng tuần.

ANH 10 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 5 hàng tuần hoặc Chiều thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Chiều chủ nhật hàng tuần.

VĂN 10 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 3 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 7 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 2 hàng tuần.

SỬ 10 học vào tối thứ 7 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 13: 

Toán 13 học vào chiều chủ nhật hàng tuần hoặc chiều thứ 5 hàng tuần.

Vật lý 13 học vào học vào chiều thứ 6 hàng tuần hoặc chiều thứ 2 hàng tuần.

Hóa 13 học vào chiều thứ 4 hàng tuần hoặc chiều thứ 7 hàng tuần.

ANH 13 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 5 hàng tuần hoặc Chiều thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Chiều chủ nhật hàng tuần.

VĂN 13 học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Chiều thứ 3 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 7 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Chiều thứ 2 hàng tuần.

SỬ 13 học vào tối thứ 7 hàng tuần.

Quý phụ huynh và các em học sinh đến trung tâm làm thủ tục nhập học theo đúng lịch khai giảng các lớp luyện thi mới nhất tại SỐ 14 DÃY B8 TẬP THỂ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, NGÕ 199 TRẦN QUỐC HOÀN ( 199/5 CỔNG SAU ĐH SƯ PHẠM ). ĐT/ZALO: 0912425214 – 0386.79.78.79 . Học phí nộp tiền trước khi vào học và có thể nộp theo từng buổi học hoặc nộp theo tháng dương lịch là 180.000 đồng/1 buổi. Điện thoại và ZALO tư vấn: THẦY SƠN 0386.79.78.79 – THẦY THÀNH 0912425214

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *