LỊCH KHAI GIẢNG 2021- 2022

✅LỊCH HỌC LỚP 12 (HS SINH 2k3, NĂM HỌC 2020-2021) THI THPTQG THÁNG 6/2022 – LỊCH CỐ ĐỊNH CẢ NĂM
❤️1. TOÁN 12 (2k3 – NĂM HỌC 2021-2022)
:
– Toán12: Tối Thứ 6 từ 18-21h. – TS Phạm Thanh Sơn

Lưu ý:  Do các buổi Chiều Thứ 2, Tối Thứ 5 và Chiều Thứ 7 học như nhau; các buổi Chiều Thứ 6, Chiều CN, Tối CN học như nhau nên 3 lớp Văn12/1, Văn12/2 và Văn12/3 có thể học ghép như sau: 
+ Ghép 1: Tối Thứ 5 (18-21h) và Chiều CN (14-17h)
+ Ghép 2: Tối Thứ 5 (18-21h) và Chiều Thứ 6 (14-17h)
+ Ghép 3: Chiều Thứ 7 (14-17h) và Tối CN (18-
❤️4. LÝ 12 (2k2 – NĂM HỌC 2019-2020):
– Lý 12/1: Sáng CN (8-11h) hàng tuần – TS Phạm Thanh Sơn
❤️5. HÓA 12 (2k2 – NĂM HỌC 2019-2020): 
– Hoá 12/1: Chiều CN (14-17h) hàng tuần – TS Phạm Thanh Sơn
❤️6. SINH 12 (2k2 – NĂM HỌC 2019-2020):
– Sinh 12/1: Chiều Thứ 7 (14-17h) hàng tuần – Ths Phạm Ngọc Hà
❤️7. SỬ 12 (2k2 – NĂM HỌC 2019-2020):
– Sử 12/1: Chiều CN (14-17h) hàng tuần – Cô Lượng MK 
❤️8. ĐỊA 12 (2k2 – NĂM HỌC 2019-2020): 
– Địa 12/1: Sáng CN (8-11h) hàng tuần – Cô Yến SP 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *