LIÊN HỆ

LƯU Ý: TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CÓ TỔ CHỨC HỌC ONLINE CHO HỌC SINH Ở XA VÀ HỌC SINH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC HÀ NỘI.

Quý phụ huynh và các em học sinh đến trung tâm làm thủ tục nhập học theo đúng lịch khai giảng các lớp luyện thi mới nhất tại SỐ 14 DÃY B8 TẬP THỂ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, NGÕ 199 TRẦN QUỐC HOÀN (199/5 CỔNG SAU ĐH SƯ PHẠM ). ĐT: 0981793223 – 0386797879 . Học phí đóng theo tháng dương lịch là 180.000 đồng/1 buổi 2 tiếng và 140.000 đồng/1 buổi 1,5 tiếng. Học thử thì đóng theo buổi vẫn với mức học phí như trên. Điện thoại tư vấn:  0386.79.78.79 – 0912425214

LỊCH HỌC LỚP 9: (SINH NĂM 2008)

MÔN TOÁN LỚP 9 THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN, CẦN HỌC 1 BUỔI ĐẠI VÀ 1 BUỔI HÌNH:

Toán 9 Đại số thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Toán 9 Đại số thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 2 hàng tuần từ 16h đến 18h.

Toán 9 Hình học thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 6 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Toán 9 Hình học thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 6 hàng tuần từ 16h30 đến 18h.

MÔN LÝ LỚP 9 THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN, CẦN HỌC 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT:

Vật lý 9 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 16h đến 18h.

Vật lý 9 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 9h30 đến 11h30.

Vật lý 9 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Vật lý 9 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 4 hàng tuần từ 16h30 đến 18h.

MÔN HÓA 9 THI VÀO CHUYÊN, CẦN HỌC 1 BUỔI HÓA VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HÓA HỮU CƠ:

Hóa học 9 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Hóa học 9 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 14h đến 16h.

Hóa học 9 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Hóa học 9 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 2 hàng tuần từ 16h30 đến 18h.

MÔN VĂN LỚP 9 VÀ TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC SINH THEO LỊCH DƯỚI ĐÂY:

Văn 9 học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 9h30 đến 11h30.

Tiếng Anh 9 học vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 7h30 đến 9h30.

LỊCH HỌC LỚP 8: (SINH NĂM 2009)

Toán 8 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối chủ nhật hàng tuần từ 18h đến 20h.

MÔN VẬT LÝ 8 CHỈ CẦN HỌC 1 BUỔI:

Vật lý 8 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Vật lý 8 thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 4 hàng tuần từ 16H đến 18h.

MÔN HÓA 8 THI VÀO CHUYÊN, CẦN HỌC 1 BUỔI HÓA VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HÓA HỮU CƠ:

Hóa 8 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Hóa 8 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 14h đến 16h.

Hóa 8 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Hóa 8 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào chiều thứ 2 hàng tuần từ 16h30 đến 18h.

Anh 8 học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h.

LỊCH HỌC LỚP 7: (SINH NĂM 2010)

Toán 7 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 5 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Anh 7 học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h.

LỊCH HỌC LỚP 12: (SINH NĂM 2005)

Toán 12 Đại học vào tối thứ 6 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Toán 12 Hình học vào tối chủ nhật hàng tuần từ 18h đến 20h.

Vật lý 12 – Cơ học – học vào học vào tối thứ 3 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Vật lý 12 – Điện học – học vào chiều thứ 5 hàng tuần từ 16h đến 18h.

Hóa 12 Vô cơ học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 14h đến 16h.

Hóa 12 Hữu cơ học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Văn 12 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 14h đến 16h.

Anh 12 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 16h đến 18h.

LỊCH HỌC LỚP 11: (SINH NĂM 2006)

Toán 11 Đại học vào tối thứ 3 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Toán 11 Hình học vào tối chủ nhật hàng tuần từ 18h đến 20h.

Vật lý 11 học vào tối thứ 5 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Hóa 11 Vô cơ học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 14h đến 16h.

Hóa 11 Hữu cơ học vào tối thứ 4 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Văn 11 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 14h đến 16h.

Anh 11 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 16h đến 18h.

LỊCH HỌC LỚP 10: (SINH NĂM 2007)

Toán 10 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 14h đến 16h.

Vật lý 10 học vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 16h đến 18h.

Hóa học 10 Vô cơ học vào tối thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 20h.

Hóa học 10 Hữu cơ học vào tối thứ 2 hàng tuần từ 20h đến 21h30.

Tiếng Anh 10 học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 16h đến 18h.

Quý phụ huynh và các em học sinh đến trung tâm làm thủ tục nhập học theo đúng lịch khai giảng các lớp luyện thi mới nhất tại SỐ 14 DÃY B8 TẬP THỂ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, NGÕ 199 TRẦN QUỐC HOÀN ( 199/5 CỔNG SAU ĐH SƯ PHẠM ). ĐT: 0386797879 . Học phí đóng theo tháng dương lịch là 180.000 đồng/1 buổi 2 tiếng và 140.000 đồng/1 buổi 1,5 tiếng. Học thử thì đóng theo buổi vẫn với mức học phí như trên. Điện thoại tư vấn: 0912425214 – 0386.79.78.79