logo1

Trung Tâm Luyện Thi giảng viên Đại học sư phạm

Số14 Dãy B8,Tập thể Đại Học Sư Phạm,ngõ 199,ngách 5 Trần Quốc Hoàn ,Hà Nội
SĐT/Zalo:0386797879(thầy Sơn)

Thông tin lịch học

LỊCH HỌC LỚP 9 (SINH NĂM 2008)

MÔN TOÁN LỚP 9 THI VÀO 10 CHUYÊN CHỈ CẦN HỌC 1 BUỔI TRONG 1 TUẦN:
Toán 9 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.
LÝ LỚP 9 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :
Vật lý 9 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.
Vật lý 9 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.
HÓA 9 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:
Hóa học 9 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.
Hóa học 9 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 6 hàng tuần.
MÔN VĂN LỚP 9 VÀ TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC SINH CHỈ CẦN HỌC 1 BUỔI VĂN VÀ 1 BUỔI TIẾNG ANH TRONG 1 TUẦN THEO LỊCH DƯỚI ĐÂY:
Văn 9: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần.
Tiếng Anh 9: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 8: (SINH NĂM 2009)

Toán 8: thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.
Văn 8: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần.
Tiếng Anh 8: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần.
LÝ LỚP 8 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :
Vật lý 8 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.
Vật lý 8 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.
HÓA 8 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:
Hóa 8 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.
Hóa 8 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối THỨ 6 hàng tuần.

LỊCH HỌC LỚP 7: (SINH NĂM 2010)

Toán 7 thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 2 hàng tuần.
LÝ LỚP7 THI VÀO 10 CHUYÊN, CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI ĐIỆN-QUANG VÀ 1 BUỔI CƠ-NHIỆT TRONG 1 TUẦN :
Vật lý 7 Cơ và Nhiệt thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 4 hàng tuần.
Vật lý 7 Điện và Quang thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 7 hàng tuần.
HÓA 7 THI VÀO 10 CHUYÊN CẦN HỌC 2 BUỔI TRONG 1 TUẦN BAO GỒM 1 BUỔI VÔ CƠ VÀ 1 BUỔI HỮU CƠ TRONG 1 TUẦN:
Hóa 7 Vô cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối thứ 3 hàng tuần.
Hóa 7 Hữu cơ thi vào cấp 3 chuyên học vào tối THỨ 6 hàng tuần.
Văn 7: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng chủ nhật hàng tuần hoặc: Tối thứ 5 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 3 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 4 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 6 hàng tuần.
Tiếng Anh 7: học sinh tự lựa chọn lịch học vào: Sáng thứ 7 hàng tuần hoặc: Tối chủ nhật hàng tuần hoặc: Sáng thứ 2 hàng tuần hoặc: Sáng thứ 5 hàng tuần.

Thông Tin và Video

Update thông tin video sau...

Update thông tin video sau...